Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgemaakt met het oog op de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Adim bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Adim bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Adim bvba verstrekt. Adim bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Onderwerp

- Uw e-mailadres

- Bericht

WAAROM Adim bvba GEGEVENS NODIG HEEFT

Adim bvba verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Adim bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Adim bvba GEGEVENS BEWAART

Adim bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De database met berichten die verstuurd werden via het contactformulier, wordt automatisch geleegd na 30 dagen.

DELEN MET ANDEREN

Adim bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Adim bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast wordt bijgehouden welke cursussen en bijhorende tijdstippen klanten bezoeken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om misbruik te vermijden, wanneer klanten beweren een cursus nooit bezocht te hebben om zo hun cursusgeld terug te vorderen.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Adim bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Adim bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Adim bvba bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Adim bvba te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Adim bvba heeft hier geen invloed op.

Adim bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Adim bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIALE MEDIA

Adim bvba implementeert Facebook door zijn eigen pagina op de voorpagina te tonen.

TRIPADVISOR

Adim bvba toont de laatste Tripadvisor recensies op sommige pagina’s.

COOKIES

Adim bvba gebruikt eigen, functionele cookies om de winkelkar functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Tipadvisor, Google Analytics en Facebook.

Een overzicht van de cookies:

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adim.be, tav Luigi Di Lernia . Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Adim bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Adim bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adim bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adim bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Adim bvba op via info@adim.be.  www.adim.be is de website van Adim bvba.

 

 

Adim bvba is als volgt te bereiken:

Postadres: Stationstraat 15, 3530 Houthalen

Telefoon:  +32 486 03 68 66

E-mailadres: info@adim.be